E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contributie

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot onze kring kan zich aanmelden.

Hij/zij betaalt jaarlijks een contributie in euro´s en in klanken.

De euro´s zijn bestemd voor papierinkoop, drukwerk, telefoonkosten, etc. en de klanken voor activiteiten voor de LETSkring algemeen.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

De voor dit jaar vastgestelde contributie staat vermeld op het aanmeldingsformulier (zie onder "Lid worden").

De contdributie kan over gemaakt worden op rekening

NL 40 INGB 0680 2932 80

Te namen van L J W de WIT

Mag ook contangt betaald worden of in een envelop

In de brievenbus op de Vivaldistraat 22 Brukske Venray