E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het ontstaan van Let’s do It Venray

 

Lets do It Venray is ontstaan  nadat in 2007 Thijs van Mierlo van het Kan Wel project een drietal personen met elkaar in contact bracht die bezig waren met de leefbaarheid in de Venrayse wijk het Brukske te bevorderen. Els  leidde het tuintjesproject. Anja en Netty waren betrokken bij de Gouden Leefregels. Het waren initiatieven die vanuit het Kan Wel project, door Wonen Venray werden gesponsord.
Samen zijn zij gaan brainstormen over hoe zij een Letskring in Venray vorm konden gaan geven. Later kwamen hier Henk, Christel en Jolande bij. Te samen vormden zij het bestuur van de Letskring in Venray. Vanaf 12 juni 2007 staat Lets do It Venray officieel bij de Kamer van Koophandel en de notaris geboekt als een vereniging.

In eerste instantie werd er een actieve ledenwerving gehouden, door het verspreiden van posters en flyers, in de wijk het Brukske. Later kwamen steeds meer mensen uit andere wijken en dorpen van de gemeente Venray er achter dat de vereniging bestond en meldden zich aan om lid te worden. Inmiddels zijn er ongeveer 35 actieve leden en 10 sponsorleden die de Lets een warm hart toedragen.

Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit Nard Keuten (voorzitter), Els Bloemen (secretaris) en Bert de Wit (penningmeester).

Doordat o.a. Wonen Venray, de Rabobank, Rotary, het wijkplatform Brukske en Eijdems Internet de vereniging sponsoren kan de financiële bijdrage van leden beperkt blijven tot een bedrag van € 10 per jaar. Daar kunnen allerlei leuke en gezellige activiteiten mee bekostigd worden.

Het bestuur hoopt dat bij de mensen die dit stukje lezen hun interesse is gewekt en dat men zich aanmeldt als nieuw lid van de Lets Venray.

U bent van harte welkom!