E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Verrijk je leven door Let'sLETS is een afkorting die staat voor Local Exchange Trade System.
Letterlijk betekent het: Plaatselijke ruilhandel.

Wat is een Letskring?
Een Letskring is een organisatie die bestaat uit leden die, zowel diensten van elkaar kunnen afnemen, als voor elkaar kunnen verrichten. Het onderling ruilen van goederen is ook een mogelijkheid.
Voor deze diensten/goederen wordt geen geld betaald of ontvangen, maar betaling geschiedt door middel van een eenheid, die een waarde heeft en alleen op papier bestaat.
Verder is het een vereniging die ook tot doel heeft om de sociale contacten tussen de leden te bevorderen.

Klanken:
Voor de Letskring van de regio Venray is die eenheid een klank. Deze benaming linkt naar de muzikale wijk Het Brukske, waar de Letskring zijn oorsprong heeft.

De Letsbank:
Altijd als er een transactie heeft plaatsgevonden, moet je dit doorgeven aan de Letsbank.
Deze houdt nauwkeurig de stand van zaken bij d.m.v. cheques, die je na je eerste transactie ontvangt. In je eigen chequeboekje kun je uiteraard jouw saldo bijhouden.
Ook ontvang je een maal per kwartaal een saldo-overzicht van alle letsleden.

Hoe gaat het in zijn werk?
Als je je aanmeldt als lid geef je tijdens het welkomstgesprek aan van welke diensten je graag gebruik zou willen maken (de vraag). En je geeft tevens aan welke diensten jij te bieden hebt (het aanbod).
De mogelijkheden zijn talrijk! (Zie voorbeelden van diensten….)
Als je dan daadwerkelijk van een dienst gebruik wil maken ga je zelf op zoek in het “Smoelenboek” en neem je zelf contact op met de persoon die jou zou kunnen helpen. Daarna maak je een afspraak en overleg je over de te betalen/ontvangen klanken. Het ruilen van goederen gaat op dezelfde manier.

Waarom een Letskring?
De meest voor de hand liggende reden om lid te worden van Lets, is dat je gebruik kunt maken van kwaliteiten van anderen die je zelf niet hebt. Daarentegen kun je juist heel waardevol zijn voor een ander, omdat jij juist weer heel andere talenten en mogelijkheden hebt.
Het kan ook zijn dat je in materieel opzicht iets te bieden hebt in de vorm van bijvoorbeeld; een auto, een aanhangwagen of een ruimte. Ook daar zouden leden gebruik van kunnen maken tegen vergoeding van klanken. Het ruilen van goederen spreekt voor zich.

Lets als sociaal netwerk:
Je kunt je voorstellen dat door deze ruilhandel een levendig sociaal verkeer op gang komt.
Vaak zul je de andere leden nog niet kennen. Vandaar dat er een maal per maand een koffie-uurtje plaatsvindt. Ieder lid dat zich aanmeldt komt met zijn/haar gegevens en een foto in het zogenaamde “Smoelenboek”. Zo heb je al een indruk van de leden met hun vraag en aanbod en kun je al bepalen met wie je al dan niet contact gaat opnemen.
Het is altijd mogelijk om met andere leden contact op te nemen om samen iets te ondernemen op sociaal gebied. Ieder lid kan zelf dat initiatief nemen en ieder lid kan daar al dan niet op reageren.


Veel leden geven aan behoefte te hebben aan een wandel- of fietsmaatje, samen ergens een kopje koffie gaan drinken, samen muziek maken, iets te doen op creatief gebied of gewoon een praatje te maken. De vereniging organiseert ook activiteiten om het sociale contact tussen leden tot stand te brengen of te bevorderen; het maandelijkse koffie-uurtje, b.v. een jaarlijkse barbecue, en een kerst- en nieuwjaarsviering.

Lets is milieubewust:
Omdat je als Letslid niet meedoet aan verspilling van geld en goederen draag je ook nog eens bij aan milieubewust gedrag.
Nog een voordeel is dat er altijd een win-win situatie is. Niemand verrijkt zich ten koste van de ander. Lets is gebaseerd op overvloed. Inflatie, rente en geldkoersen bestaan niet. Klanken sparen en oppotten heeft geen zin. De Lets- economie is gebaseerd op wederkerigheid. Iedereen investeert en krijgt evenveel terug. Door die wederkerigheid maakt hebben en houden plaats voor samenwerking, uitwisseling, vertrouwen en onderling verbond.