E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aanmeldingsformulier Lets do It

Iedereen die belangstelling heeft voor de Letskring kan zich aanmelden middels onderstaand aanmeldingsformulier.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen kunt u ook eerst contact opnemen met een van de bestuursleden (zie boven). Lees eerst zorgvuldig de doelstelling, werkwijze en de spelregels van de Letskring door. Lid worden van Lets do It betekent dat u instemt met de voorwaarden. Bij aanmelding betaalt u jaarlijks contributie.

De exacte bedragen worden per jaar vastgesteld en voor 2010 bedraagt de contributie: € 10,- en 5 klanken. Betaling is contant of via de bank op nummer NL 40 INGB 0680 2932 80  T.N.V. LJW de Wit.

Contante betalingen kunnen bij Bert de Wit gedaan worden d.m.v. een envelop in de brievenbus op Vivaldiestraat 22 in Venray (het Brukske )

Nadat is betaald krijgt u een lidnummer, de 5 klanken en een exemplaar van ons ledenboek (smoelenboek).

De welkomstklanken dienen binnen 6 maanden besteed te worden en kunnen niet met andere klankensaldo´s worden verrekend.

Aanmelding:

stuur een mailtje naar Henk van Egmond; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hier na zal  Henk  contact met u op nemen voor het houden van een welkomstgesprek. Inschrijving zal pas plaats vinden na betaling van de jaarlijkse contributie en nadat het welkomstgesprek heeft plaats gevonden.

 Groetjes het  Lets do iT Team