E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het Stappenplan


Misschien komt het informatiepakket van Letskring over als ´zware kost´.


De Letskring staat voor openheid en duidelijkheid. Ze hoeft geen leden te ´lokken´met mooie beloften. Ze heeft hier namelijk geen enkel belang bij. Het voordeel is enkel en alleen voor de leden zelf. In de praktijk zul je dan ook merken dat het eigenlijk allemaal heel eenvoudig, maar bovenal heel leuk en/of handig is.


Als je na het lezen van de algemene informatie nog steeds lid wilt worden, dien je het volgende te doen:

 

  1. Lees zorgvuldig de regels van de Letskring Lets Do It (zie kopje “Doel en Spelregels”), want ondertekening van het inschrijfformulier betekent dat je instemt met de voorwaarden.

  2. Je neemt contact op met de personen die genoemd staan onder het kopje “contact”. Diegene zal je ervan op de hoogte stellen dat er een welkomstgesprek plaats zal vinden waarna je het inschrijfformulier kunt ondertekenen. Je zult verzocht worden om de financiële contributie contant te voldoen. (De contributie in klanken wordt automatisch door de Lets bank geregeld)

  3. Je vult op het vraag/aanbodformulier tenminste één activiteit in die je aanbiedt en één die je vraagt. Als je meer vraag en aanbod bij je inschrijving wil opgeven mag dat natuurlijk ook. Dit zal tijdens het welkomstgesprek plaats vinden.

  4. Je vraag en aanbod wordt in het door de Lets do It Venray gehanteerde “smoelenboek” verwerkt.

  5. Je krijgt na het welkomstgesprek een lidmaatschapnummer, het “smoelenboek” en de welkomstbonus van 10 klanken in de vorm van voorgedrukte (2x5 klanken) cheques. De bonus van 10 klanken is bedoeld om je kennis te laten maken met andere leden, dus om te besteden. Deze zijn een half jaar geldig en mogen niet ingezet worden voor de klanken contributie.

  6. En......ACTIE!

We hopen dat je veel plezier aan het lidmaatschap ondervindt. Zijn er nog onduidelijkheden, dan kun je altijd één van de kerngroepleden benaderen (ook als je al wat langer lid bent).
Vragen of problemen zijn nooit ´vreemd´ en we helpen je graag!

 


Informatie is voor de kerngroep een onmisbaar middel om de Letskring goed te laten functioneren.